Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
На 11 септември 2014 г. община Балчик подаде две искания за кредит в общ размер на 1 410 652.90 лева от фонд ФЛАГ

На 11 септември 2014 г. община Балчик подаде две искания за кредит в общ размер на 1 410 652.90 лева от фонд ФЛАГ


 

Предназначението на исканото кредитиране е финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос при изпълнението на проект за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. 

През последните години община Балчик е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА, като има и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България и Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Програма за развитие на селските райони.
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие