Вторник, 21- ви Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
На 8 септември 2014 г. община Тервел подаде четири искания за кредит в общ размер на 7 146 067.80 лева от фонд ФЛАГ

На 8 септември 2014 г. община Тервел подаде четири искания за кредит в общ размер на 7 146 067.80 лева от фонд ФЛАГ

На 8 септември 2014 г. община Тервел подаде четири искания за кредит в общ размер на 7 146 067.80 лева от фонд ФЛАГ. Целта на исканите кредити е финансиране на допустими разходи и осигуряване на собствения принос по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ и проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел“. Проектите са финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Община Тервел има осъществени инфраструктурни проекти с финансовата подкрепа на ФАР, САПАРД и СИФ, както и реализирани проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и Програмата за развитие на селските райони. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за подпомагане изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони.

 

Снимка: i61.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие