Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Най-големият дом за деца с увреждания  в с. Крушари затвори врати

Най-големият дом за деца с увреждания в с. Крушари затвори врати


 

Най-голямата специализирана институция за деца с увреждания в България – Домът за деца в с. Крушари „Свети Николай Чудотворец“, в който над 65 години се отглеждаха деца с тежки умствени и физически увреждания прекрати съществуването си. Закриването на дома поставя своеобразен финал на продължилите повече от 5 години усилия на държавните институции и неправителствения сектор за затваряне на всички 24 специализирани институции за деца с увреждания у нас.  

Затварянето на този дом е знаков успех на процеса на деинституционализация в изпълнението на основните му цели да създаде по-добри условия за живот и развитие на децата. За закриването на дома се работи от 2010 г., когато в него са настанени 93 деца, по-голямата част от които в тежко здравословно състояние, затворени между 4 стени, в креватчетата си, без всякаква комуникация с външния свят, изостанали в развитието си. 

За всяко от тях от екип по проекта на ДАЗД „Детство за всички“ бе изготвена индивидуална оценка на потребностите, планирани и реализирани бяха мерки за подготовката му за извеждане от институционалната среда. Съществена част от тези мерки бе повишаването на качеството на грижата за децата в тежко и рисково здравословно състояние чрез прилагането на метода на интензивното общуване.

От началото на 2014 г. за подготовката за преместването на тези деца в дома координирано работиха ДАЗД, АСП, Община Крушари и Фондация „Лумос“. Наети от неправителствената организация специалисти обучиха и подкрепяха персонала в процеса на промяна на съществуващия модел тежко увредените деца и младежи да прекарват времето си в стаите и креватчетата си. Благодарение на общите усилия и приложения метод на интензивно общуване и хранене се повиши самостоятелността на децата при хранене, подобри се физическото им развитие. Опитът в Крушари и постигнатите резултати показаха, че негативните последици от институционалното отглеждане, могат да бъдат преодолени в голяма степен, когато децата бъдат обградени с внимание, топлина, търпение, сигурност и качествена емоционална връзка с възрастен човек.

Днес, благодарение на процеса на деинституционализация, децата и младежите от ДДУИ в Крушари вече живеят в среда близка до семейната, която им осигуряват центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища в градовете Добрич, Варна, Велико Търново, Русе, Силистра, Провадия, Шумен, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Ловеч. Част от тях посещават масовите училища, ползват местните здравни и социални услуги.

 
Снимка: img.bg.sof.cmestatic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие