Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Нарушение за 26 хил. лв откри АДФИ в  с. Кранево, Община Балчик

Нарушение за 26 хил. лв откри АДФИ в с. Кранево, Община Балчик


 

Проверени задачи:

1. Проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и документална обоснованост на извършените през 2014 година разходи за почистване коритото на река Краневска, в. ч. спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки

Установени нарушения ( общо брой 3 )на:
- чл.8б от ЗОП
- чл.101а, ал.1, във връзка с чл.14, ал.4, т.2, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
- чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството Установен е "индикатор за измама" по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ

Стойност на непроведените / неоснователно проведени ОП    -   25 990
Снимка: dskhotel.comВземи линк:

Коментирайте и Вие