Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Обявена е ОП за оператор на Претоварна Станция Балчик

Обявена е ОП за оператор на Претоварна Станция Балчик


 

Претоварната станция за отпадъци (ПСО) – Балчик ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич. Теренът на площадката е в близост до местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак - Варна. Заобиколен е от земеделски земи и кариери. След извършване на входящ контрол на отпадъците, разделно събраните зелени отпадъци ще се подават директно на площадка за компостиране на място, а смесените отпадъци ще постъпват за механично третиране в производственото хале. В производственото хале е разположена сортираща линия. Отпадъците се разтоварват в/пред зареждащ бункер, премиват през разкъсвач на торби, барабанно сито за отделяне на органичната фракция за компостиране, станция за ръчна сепарация на рециклируемите фракции, пресоване за транспортиране.

Общо количество или обемОбщия материален поток на генерираните неопасни отпадъци за общини Шабла, Каварна и Балчик възлиза на 22 624 тона/година

Стойност, без да се включва ДДС
2 870 000 BGN

Продължителност в месеци 60
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие