Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Обществена поръчка за саниране в Балчик за 1.7 млн. лв.

Обществена поръчка за саниране в Балчик за 1.7 млн. лв.


 

Община Балчик обяви поръчка за инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя е разделена на две обособени позиции: 1: Многофамилна жилищна сграда, намираща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 24, вх. А и Б; 2: Многофамилна жилищна сграда, намираща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 26, вх. А и Б. Поръчката включва разработване на работни проекти за нуждите на обновяването, изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части, както и с опис на видовете и количествата СМР съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите. Участниците могат да кандидатстват само за една обособена позиция. Те трябва да са изпълнили/извършили през последните три години строително-монтажни работи и/или инженеринг с предмет и обхват, еднакъв или сходен с предмета и обхвата на настоящата обществена поръчка на минимум един строителен обект. Оферти се приемат до 29 февруари 2016 г.

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/01/24/2691474_nai-golemite_obshtestveni_poruchki_prez_sedmicata/
Снимка: www.novini.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие