Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Община Балчик подаде искане за кредит в размер на 2 800 000 лева от фонд ФЛАГ

Община Балчик подаде искане за кредит в размер на 2 800 000 лева от фонд ФЛАГ


 

На 23 февруари 2015 г. община Балчик подаде искане за кредит в размер на 2 800 000 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на исканото кредитиране е финансиране на собствения принос при изпълнението на проект за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

През последните години община Балчик е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА, като има и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България и Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Програма за развитие на селските райони.  
Снимка: upload.wikimedia.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие