Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Очаква се окончателното решение на ВАС за „рибарската хижа” в Яйлата

Очаква се окончателното решение на ВАС за „рибарската хижа” в Яйлата


 

На 24 октомври изтича крайният срок, в който Върховният административен съд трябва да се произнесе по казуса с правата на братята Иван и Илко Павлови от Генерал Тошево върху декар и половина земя в Националния археологически резерват Яйлата край Каварна, както и върху правото им да строят върху него. Това съобщиха от Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство.Собственици на терена и инвеститори на обекта са братята Павлови, арендатори на земеделски терени от Генерал Тошево. Те са придобили собствеността върху полуразрушена рибарска хижа на брега в Яйлата, купувайки активите на "АПК - с. Българево", след което са излели бетона с невалидно строително разрешение и без съгласуване с РИОСВ - Добич за изграждане на нова сграда. Това е показала проверка на Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство.

Алибито - "ремонт на заслон"

През 2007 г. братя Павлови започват строежа под предлог, че ще правят ремонт и ще възстановяват "рибарска хижа със заслон". Те обаче заобикалят закона, което става причина по-късно и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да констатира редица нарушения, довели до незаконността на обекта.

След протести на екоактивисти строежът беше спрян, но миналата година, дни преди дирекцията за строителен контрол да обяви обекта на братя Павлови за незаконен, от Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство сигнализираха, че работата по него е подновена.

В крайна сметка в средата на май 2013 г. ДНСК все пак обяви строежа за незаконен, а извършената проверка установи сериозни нарушения при издаването на разрешението за строеж през 2011 г. от главния архитект на община Каварна. Според същата проверка груби нарушения са били допуснати и по отношение на нормативната уредба по устройство на територията, опазването на околната среда и културното наследство, както и при изпълнението на самия строежа.

Строителство в резерват

В протоколите от проверката на ДНСК е записано, че част от конструкцията, представляваща фундаменти и стоманобетонова плоча на първи етаж, е извършена без строителни книжа още през 2007 година. Освен това строежът представлява не "Основен ремонт и реконструкция", както е по издаденото разрешение за строеж от 2011 г. и визата за проектиране от 2006 г., а изцяло нова сграда.

"Извършеното строителство попада в границите на Археологически резерват "Яйлата" и не е съгласувано с Министерството на културата, гласят констатациите на ДНСК".

Според екоактивистите, предизвикали проверката, строителството се извършва в пълно нарушение и на изискванията за подобен род дейности в територия с особена устройствена защита като е нарушен и Закона за биологичното разнообразие.

Декар и половина за...54 лева.

Миналата година от Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство поискаха държавата отново да си върне собствеността върху имота, придобит от братя Павлови в Яйлата, тъй като са открили редица абсурди и в начина, по който те са се сдобили с терена.
Хронологията на сделката показва, че до 22 декември 1987 г. имотът е бил част от активите на ТКЗС, а по-късно "АПК - с.Българево". На тази дата в Държавен вестник е публикувана заповед на Комитет за опазване на околната среда, с която е конституиран Национален археологически резерват Яйлата. Той се намира в юрисдикцията на Министерство на културата на тогавашната Народна Република България. В неговите предели безусловно попада и имотът, придобит години по-късно от Иван и Христо Павлови.
Сделката е регистрирана на 25 юни 1996 г. когато Министерството на земеделието, в качеството си на бивш разпоредител на имотите на "АПК - село Българево" прехвърля срещу 54хил. лв. (54 лв. след деноминацията, извършена година по-късно) на братя Павлови декар и половина на самия морски бряг в резерват "Яйлата".

От документите по сделката не става ясно кой и как е определил границите на имота нито как едно министерство - в случая на земеделието е продало имот, собственост на друго - Министерството на културата.
С нотариален акт от 30 септември 1998 г. договорът за продажба на терена става факт.
Според председателя на Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство Владо Руменов именно липсата на синхрон в действията на държавните институции и взетите от тях решения е довело до абсурдната ситуация, в която братята Павлови са станали собственици на законно закупен имот в границите на национален археологически резерват. Освен това той попада и в няколко защитени зони, в които не може да се строи нищо.

Окончателно и без право на обжалване

В началото на тази година Административният съд в Добрич отхвърли оспорването от братя Павлови на заповед, издадена от началника на РДНСК с която извършваното от тях строителство на територията на резерват "Яйлата" бе обявено за нищожно. Сега по същия казус окончателно и без право на обжалване предстои да се произнесе и върховния административен съд. В случай, че той потвърди решението на добричкия съд, братя Павлови ще трябва да съборят бетонната постройка, след което и да рекултивират терена, върху който тя се намира в момента.

cross.bg
Снимка: www.cross.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие