Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Откриха ОП за ремонт на пътя Варна - Добрич и  Добрич -Кардам

Откриха ОП за ремонт на пътя Варна - Добрич и Добрич -Кардам


 

Обособена позиция 5 – Лот 4 "Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич"; 

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Проектът е разделен на два участъка: Участък 1 - от км 20+394.73 до км 23+199.86: Началото на участъка съвпада с края на участъка – ЛОТ 3 „Североизточен район“. Краят на участъка се намира на 200 м след кръстовището за с. Новаково. Съвпада с началото на участъка, рехабилитиран в края на 2005 – 2006 г. по Програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. Участък 2 - от км 25+342 до км 38+100.31: Началото на участъка – км 25+342 е при гранична табела с ОПУ Варна. Краят на участъка е при табела за начало населено място гр. Добрич при км 38+100.31. Технически характеристики на съществуващия път: Клас на пътя - IІ-ри; Проектна скорост: 70-90 км/ч за участъците в открит път, 50 км/ч за участъците в населените места; Терен – равнинен. Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 7.50 до 10.00 м (включително ширината на покрити и непокрити водещи ивици) с банкети от 1.50 м, 1.80 м до 2.00 м. Преминаване през населени места: Трасето преминава през регулацията на 1 населено място, което се включва в настоящата разработка - с. Стожер – от км 29+567 до км 31+845. Малки съоръжения и отводняване: Отводняването в с. Стожер е повърхностно по прилежащите улици. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри и водостоци. Състоянието на по-голямата част от водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, а някои от съоръженията са компрометирани или с малък отвор. Водостоците с отвор по-малък от 1.0 м се предвижда да бъдат подменени с нови тръбни водостоци с отвори 1.00 м. Единичните съоръжения са изцяло запушени. За отводняването на високите насипи са предвидени бетонови бордюри. В първият участък има 2бр. тръбни водостока, 1бр. плочест водосток и 1бр. устообразен, а във втория участък съществуват 2бр. тръбни водостока и 9бр. плочести водостоци. Състояние на съществуващата настилка: Състоянието на пътната настилка е лошо. Лошото състояние на настилката се обуславя от различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини в оста на пътя, деформации – коловози, слягания и др. Последният извършен ремонт на път II-29 е преди повече от 10 г., като междувременно е извършван единствено текущ ремонт. До голяма степен повредите се дължат и на лошото отводняване на настилката, особено в населените места. Пътни кръстовища: В първия участък попада 1 пътно кръстовище, а във вторият участък попадат 4 пътни кръстовища. Принадлежности на пътя: Проектът предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови, където е необходимо, и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане, съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7112241.8 BGNОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Лот 5 "Път ІІ-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич"
1)Кратко описание
Строителството включва рехабилитация на пътния участък със следните характеристики: Началото на участъка е при км 38+100.31 - табела за начало населено място гр. Добрич. След направено геодезическо измерване и конструиране на трасето на пътя, край на участъка е при км 52+168.84 при кръгово пътно кръстовище с път III-293. Технически характеристики на съществуващия път: Клас на пътя - IІ-ри; Проектна скорост: 70-90 км/ч за участъците в открит път, 50 км/ч за участъците в населените места; Терен – равнинен. Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 7.50 до 10.00 м (включително ширината на покрити и непокрити водещи ивици) с банкети от 1.50 м, 1.80 м до 2.00 м. Преминаване през населени места: Трасето преминава през обходен път – Източна дъга на гр. Добрич, прилежащ на регулационната граница на гр. Добрич. Малки съоръжения и отводняване: Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри и водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Състоянието на по-голямата част от водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, а някои от съоръженията са компрометирани или с малък отвор. Водостоците с отвор по-малък от 1.0 м се предвижда да бъдат подменени с нови тръбни с отвори 1.00 м. Единичните съоръжения са изцяло запушени. За отводняването на високите насипи са предвидени бетонови бордюри. В участъка има 5бр. тръбни водостока и 4бр. плочести водостока. Състояние на съществуващата настилка: Състоянието на пътната настилка е лошо. Лошото състояние на настилката се обуславя от различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини в оста на пътя, деформации – коловози, слягания и др. Последният извършен ремонт на път II-29 е преди повече от 10 г., като междувременно е извършван единствено текущ ремонт. До голяма степен повредите се дължат и на лошото отводняване на настилката, особено в населените места. Големи съоръжения: В участъка има 5бр. съществуващи големи съоръжения: • Мост при км 49+171 с L=6.00 м; Пътен възел „Сердика“: • При км 50+380 – двуотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи, с обща дължина около 36 м; • При км 50+540 – едноотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи, с обща дължина около 16 м; • При км 50+560 – двуотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи, с обща дължина около 36 м; • При км 50+700 ляво – монолитен стоманобетонен ж.п. надлез с отвор 6.85 м; • При км 50+700 ляво – сглобяем стоманобетонен ж.п. надлез с отвор 15 м. Пътни кръстовища: В участъка попадат 11 пътни кръстовища с републикански пътища. Принадлежности на пътя: Проектът предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови, където е необходимо, и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане, съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи.


Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11556238.54 BGN
Снимка: bg.mapmedia.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие