Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Откриване на регионално депо за отпадъци – Стожер

Откриване на регионално депо за отпадъци – Стожер


 

На 21.03.2015 се състоя официалната церемония по откриване на регионалното депо за отпадъци с. Стожер и довеждаща инфраструктура към него, изградени по проект № DIR-5112122-18-31 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, изпълнен с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С011/14.12.2012 г.

На церемонията присъстваха Премиер министърът на Република България Бойко Борисов и Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Регионалното депо ще обслужва общо девет общини: осемте на област Добрич - град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и община Никола Козлево на територията на област Шумен.

Депото е с полезна площ 217 дка., в землището на с. Стожер, а планираният период на експлоатация е 30 години.

Въвеждането в експлоатация на новото депо е резултат от десетгодишни усилия на общинските администрации на всички партньори по проекта, множество експерти и мащабните строителни дейности, свързани с изграждането му.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от Оперативна програма „Околна среда“ възлиза на 36 933 506,89лв., от които 85% - в размер на 31 393 480,85лв. от Европейски фонд за регионално развиттие и 5 540 026,04 лв. - национално съ-финансиране от Държавния бюджет на Република България.  1 943 868,78 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват регионалното депо.

Регионалната система за отпадъци е един от най-грандиозните проекти не само за община Добрич, но и за страната в рамките на приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.

Изпълнител на строителството на Регионално депо с. Стожер е Обединение "Депо Добрич 2013", с водещ партньор „Станилов" ЕООД. В състава на обединението влизат още италианската фирма „Данеко импианти", „Пътно строителство" АД, гр. Добрич и „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения" ООД, гр. София.

Изпълнител на строителството на Довеждащата инфраструктура на регионално депо - Стожер  е ДЗЗД "Път -Депо 2013". В състава на обединението влизат „Пътно строителство" АД, гр. Добрич и „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Варна.

Оператор на регионалното депо е Консорциум „РСУО – Добрич“, с който е сключен договор след проведена процедура по ЗОП.
Снимка: dariknews.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие