Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ОТНОСНО: Жалба от Теодора Славова Иванова, км.наместник на с.Приморци, общ.Добричка

ОТНОСНО: Жалба от Теодора Славова Иванова, км.наместник на с.Приморци, общ.Добричка


 

РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Добрич, 16.09.2014

ОТНОСНО: Жалба от Теодора Славова Иванова, км.наместник на с.Приморци, общ.Добричка

Постъпила е жалба с вх. № 01-90/16.09.2014 г. от Теодора Славова Иванова, км.наместник на с.Приморци, във връзка неправомерно поставяне на агитационни материали на автобусна спирка и по ел.стълбовете на ул."Втора" в с.Приморци, общ.Добричка в нарушение на Заповед № 1043/ 22.08.2014г.  на кмета на Община Добричка.

Извършена е проверка от Диана Далакманска - председател и Мелекбер Абил-секретар на РИК -Добрич. На място се установи, че има залепени агитационни материали на ПП АТАКА на автобусната спирка и по всички ел.стълбове по ул."Втора" в с.Приморци, общ.Добричка в нарушение на Заповед № 1043/ 22.08.2014г.  на кмета на Община Добричка и на чл. 183, ал.3 от ИК.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.183, ал.3 и чл. 186 от ИК и Решение №722-НС/15.08.2014г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Добрич

 

Р Е Ш И:

 

1. Указва на ПП АТАКА незабавно да премахне неправомерно разлепените агитационни материали.

2. Възлага контрола по изпълнението на решението на РИК -Добрич на кмета на Община Добричка и км.наместник на с.Приморци.

 

За решението на РИК-Добрич да бъдат уведомени представителите на ПП АТАКА и жалбоподателя. Копие от решението да бъде изпратено на кмета на Община Добричка.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да бъде оспорено пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.
Снимка: 4.bp.blogspot.comВземи линк:

Коментирайте и Вие