Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Отвориха офертите за канализацията на улиците "Равно поле" и "Нефтяник" в Шабла

Отвориха офертите за канализацията на улиците "Равно поле" и "Нефтяник" в Шабла


 

На  15 юли 2015 год. в община Шабла бе открита обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле”, гр. Шабла”

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 549 951.45 лева (един милион петстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и един лев и четиридесет и пет стотинки  ) без вкл. ДДС

Възложител на тази обществена поръчка е община Шабла. Изпълнението се финансира от „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда- ПУДООС“.

На 26 август, в 10:00 часа, в сградата на Общината, комисията пристъпи към отваряне на получените оферти. Кандидатстваха четири фирми – ДЗЗД „Девня кънстръкшън“, „Одесос строй“ ООД, ДЗЗД „Шабла ВК“, и „Хидрострой“ АД.
Снимка: www.shabla.infoВземи линк:

Коментирайте и Вие