Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
По повод публикация „На път е да изчезне Болата – най-красивият залив на България“

По повод публикация „На път е да изчезне Болата – най-красивият залив на България“


 

В Областна администрация – Добрич, в началото на 2014 г., е постъпило писмо от кмета на община Каварна, относно оказване на съдействие от Областния управител на област Добрич за кандидатстване за финансиране на ремонтно-възстановителни работи по брегоукрепителни съоръжения в залива „Болата“, община Каварна. Цитираните в писмото брегоукрепителни съоръжения заедно с прилежащата им сухоземна територия, представляваща в голямата си част морски плаж, са ситуирани на територията на резерват „Калиакра“ – изключителна държавна собственост. Съгласно картата на резервата и Заповед № РД-640 от 05.09.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, е дефинирано, че ширината на акваторията, попадаща в границите на резервата е със широчина 500 м. Предвид разпоредбите на Закона за защитените територии, всички административни дейности и дейности (от страна на общински и държавни ведомства, както и частни физически или юридически лица), касаещи юридическа или физическа намеса (в т.ч. строителни дейности) в границите на резерват „Калиакра“, се съгласуват и утвърждават от Министъра на околната среда и водите. В този смисъл институцията Областен управител на област Добрич няма правомощия по управлението на каквито и да било обекти, разположени на територията на резерват „Калиакра“. Областният управител на област Добрич е уведомил кмета на община Каварна, че по поставения от него проблем, следва да потърси съдействие от Министъра на околната среда и водите. До настоящия момент по тази тема не са провеждани разисквания и не е водена кореспонденция
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие