Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
 “Помощ в дома” за 100 жители на Тошево струвала на общината близо 185 000 лева

“Помощ в дома” за 100 жители на Тошево струвала на общината близо 185 000 лева


 

След 12 месеца усилена работа по схема „Помощ в дома” община Генерал Тошево е приключила дейността си по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер  на 184 893, 50 лв. за  реализирането на проекта„Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Генерал Тошево”. Финансирането на проекта е от Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В продължение на 1 година се предоставяха почасови социални услуги на 100 потребители от гр. Генерал Тошево и близките села Кардам, Чернооково, Спасово, Къпиново, Изворово, Красен, Росен, Присад, Преселенци, Малина, Равнец, Сноп и Житен.

Социалните услуги са се изпълнявали от 17 домашни санитари, 6 лични асистенти, 4 социални асистенти, 1 медицинска сестра за социални дейности и 1 сътрудник социална работа, чрез „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж. Квалифициран психолог е предоставял на потребителите подкрепяща дейност.

Кметството се ангажира да запази дейността на „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж до 2 юни догодина, за да гарантира устойчивост на проекта, съгласно сключения договор. Точно затова вече са сключени трудови договори за предоставяне на социални услуги от 1 домашен санитар, 1 социален асистент и 1 медицинска сестра за предвидените дейности за следващия период.
 
Снимка: nmd.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие