Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Приключи проектът на градовете Генерал Тошево и Новодари “Диалог между културите”

Приключи проектът на градовете Генерал Тошево и Новодари “Диалог между културите”


 

Приключи проект “Диалог между културите” на двата партньорски града Генерал Тошево и румънския Новодари, който се реализираше по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България за периода 2007-2013. Водеща страна по проекта е Народно читалище “Светлина 1941″- град Генерал Тошево, а Дом на културата „Pontus Euxinus” работеше по идеята в северната ни съседка. Стойността на проекта е изчислена на 205 672. 40 евро, от които 115 899. 26 евро за водещия партньор.

На проведената на 14 юли пресконференция, ръководителят на проекта Мария Господинова посочи, че всички дейности по проекта са реализирани успешно. Оборудвани са две зали за обучение (по една в двете страни) с компютърна и офис техника. По думите й стана ясно, че при особено голям интерес са преминали фолклорните фестивали за деца и възрастни, фестивал за модерни песни и танци, и младежко шоу „Танцувай с мен”. В рамките на инициативата в България е бил организиран тренировъчен детски лагер за етнография и фолклор, а в Румъния - за модерни песни и танци.

По време на работата по „Диалог между културите” са осъществени редица дейности като: фотоконкурс и изложби в двете страни; семинари и кръгли маси; курсове по румънски и български език; уеб-сайт на проекта; рекламни и информационни материали свързани с дейността на двете културни институции, и общото културно-историческо наследство.

Организаторите признават, че основна цел на проекта е било създаването на мрежа за добросъседски отношения и регионален просперитет на общностите в трансграничния регион, чрез културно и социално – икономическо сближаване. Това вече е постигнато, отчитат от българска страна. Благодарение на проекта вече се наблюдава повишение на мотивацията на младите хора да участват в опазването и развитието на културните традиции в трансграничния регион.

Чрез разширяването на сътрудничеството между Народно читалище “Светлина 1941″-Генерал Тошево и Дом на културата „Pontus Euxinus”- Наводари е увеличен и културният обмен. Освен това са споделени добри практики от дейността на двете институции. Реализацията на проекта е подкрепена изцяло от общинските съвети и администрации в двете страни.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие