Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Проведе се заседание на  Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район


 

На заседанието беше представена обобщена информация за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на СИР, както и изпълнението на четирите мащабни проекта, насочени към осигуряване на зелена и достъпна градска среда в областните центрове на Североизточен район – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, изпълнявани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
 
Членовете на съвета бяха запознати с приоритетните проекти за развитие на сухопътната инфраструктура и инфраструктурата на морския транспорт. По-голямата част от които са заложени в Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г. Сред тях са доизграждането на АМ “Хемус” на територията на СИР и на АМ “Черно море”, утвърждаването на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, идейния проект за изграждане на плавателен канал Русе–Варна, свързващ река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море, както и изграждането на международен експоцентър в гр. Варна.
 
Съветът прие решение за внасяне на аргументирано предложение до министрите на финансите и туризма, за предвиждане на целеви средства в бюджета за 2016 г. за разработване на Стратегия за развитие на туризма в Североизточния район, която да обедини и координира усилията на общините от района, за постигане на устойчиво развитие на туризма и да стимулира създаването на комплексни туристически продукти и маршрути.
 
РСР ще изпрати предложение до Министерския съвет на Република България за учредяване на Изпълнителна агенция за интегрирано управление на крайбрежните зони. Целта е да се институционализира междусекторната координация за всяко едно ниво на управление, с оглед пълноценно прилагане на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони по Черноморското крайбрежие.
 
Снимка: www.mrrb.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие