Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Проверяват дейността на  „Геозащита“ ЕООД за строителство в свлачищни територии

Проверяват дейността на „Геозащита“ ЕООД за строителство в свлачищни територии


 

До 9 април 2015 г. ДНСК ще провери по документи и на място дали се спазват условията на заповедта на министъра на териториалното развитие и строителството от 1997 г. за строителна забрана в свлачищните територии на общините Варна, Аксаково, Балчик и Каварна, както и дали се изпълняват задължителните изисквания в предварителните разрешения за тези райони при издаване на разрешения за строеж в тях. Предмет на проверка ще бъде също спазването на указанията на МРРБ за назначаване на специализирани състави на експертните съвети по устройство на територията към съответните общини за разглеждане на инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони и законосъобразността на изградените постройки.
Кметовете на четирите Черноморски общини трябва да представят в министерството актуални кадастрални данни с нанесени граници на строителната забрана. В резултат на направена от тях проверка трябва да бъдат премахнати съществуващи попивни ями и да се осигури нормална експлоатация на изгребни ями там, където е необходимо.

„ВиК“ ЕООД – гр. Добрич и „ВиК Варна“ ООД ще ревизират съществуващите водопроводни и канализационни проводи и съоръжения в териториите с наложена строителна забрана. При необходимост те ще трябва да предприемат действия за привеждането им в съответствие с изисквания на Наредбата за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Към министъра на регионалното развитие и благоустройството ще бъде създаден Експертен консултативен съвет за решаване на проблеми, свързани с геозащитна дейност. В зависимост от специфичните задачи в него ще бъдат привлечени специалисти от различни научни организации и институти, включително от Българската академия на науките, и независими експерти.
 
Снимка: www.mediapool.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие