Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Регионални профили: показатели за развитие 2015 /Област Добрич/

Регионални профили: показатели за развитие 2015 /Област Добрич/


 

За четвърта поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България. Пресконференцията се проведе на 9 ноември 2015 г. в пресклуба на БТА.

Регионални профили: показатели за развитие 2015

www.regionalprofiles.bg

Изследването се публикува в момент, в който от новоизбраните кметове и общински съветници се очаква да предложат най-ефективните политики за развитие на териториите си. Вярваме, че изданието може да помогне в тази задача, тъй като откроява както основните предимства, така и предизвикателствата пред всяка област.
 

Добрич


Показателите за БВП, доходите и заплатите в област Добрич са по-ниски от средните за страната. Въпреки това сравнително по-малка част от населението живее в бедност и с материални лишения. Добрич се отличава със сравнително висока икономическа активност на населението, която произтича както от по-високата заетост, така и от по-високата безработица в областта спрямо средните за страната. Областта не успява да привлича достатъчно чужди инвестиции. Правенето на бизнес в областта е затруднено от сравнително по-високите местни данъци и такси, което донякъде се компенсира от по-високото развитие на електронното управление и от по-голямата прозрачност на местната администрация.

Данните за демографията дават основания да се прогнозира, че населението на Добрич ще започне да застарява по-бързо. Очевиден проблем в областта е и изключително високият дял на второгодниците и отпадналите от основно и средно образование. Индикаторите за здравеопазване показват, че жителите на областта нямат възможност или желание да получават здравни услуги на територията на областта. През последните няколко години регистрираните престъпления в областта нарастват. В същото време съдилищата в областта са сред най-малко натоварените в страната.
Пълния доклад за област Добрич може да видите на http://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Profiles-2014/Dobrich_2014.pdf
Снимка: http://ime.bg/bg/articles/regionalni-profili-pokazateli-za-razvitie-2015/Вземи линк:

Коментирайте и Вие