Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЩЕТИ ОТ ДЕЛФИНИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЩЕТИ ОТ ДЕЛФИНИ


 

В периода април – юли 2015 г. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ проведе пилотно за България проучване за ефективността на модерни устройства за предотвратяване на нападения на делфини върху рибарските далянови мрежи. Това са така наречените Акустични репелентни устройства (АРУ или още пингъри) – съвременни средства, които се използват в много морски държави за предпазване на рибарските мрежи от щети, нанасяни от делфини и други китоподобни бозайници. До този момент, резултатите от пилотното проучване показват значително намаляване на щетите върху риболовните съоръжения и положително действие на пингърите.РЕЗУЛТАТИТЕ

За да се отчете максимално ефектът на пингърите, екипът на СДП БАЛКАНИ направи сравнение между регистрираните щети върху даляните през последните няколко години (2012-2014) и щетите през времето на действие на АРУ (април – юли 2015). Също така се отчетоха и щетите върху други даляни в района на проучването, които не са оборудвани с акустичните устройства.

След поставянето на АРУ през пролетта на 2015 г. щетите над съоръженията санамалели драстично. За проучвания период са отчетени само 3 влизания на делфини в даляните, като 2 от тях са съпроводени с единични щети върху риболовните мрежи. В същото време даляните в района на проучването, които не са оборудвани с пингъри, продължават да търпят загуби и щети, причинени от делфините.

За сравнение през периода 2012-2014 г. честотата на нападения от делфини е висока.През 2012, 2013 г. са отчетени почти ежедневни нападения и множество скъсани мрежи, както и загуба на улов. През 2014 честота на нападенията е намаляла, но въпреки това е висока – набезите на делфините върху даляните са ежеседмични. Най-често щетите са причинени от морската свиня (муткур).

Получените резултати дават повече яснота за действието на пингърите като цяло, както и за възможността за дългосрочното им използване в риболовната практика, като метод за превенция на щети върху стопанския риболов в България. За по-категорични резултати, обаче са необходими продължителни проучвания, които да затвърдят положителните на този етап резултати.

В края на проекта екипът представи резултатите пред местни рибари и представители на МИРГ Шабла (Местна инициативна рибарска група) към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) по време на информационен семинар на тема „Начини за превенция на риболовните съоръжения от делфини“.

ПРОУЧВАНЕТО

След подробно проучване на даляновите рибарски мрежи* през лятото на 2014 г. в района на Каварна, Балчик и Калиакра бяха избрани два даляна, на които да бъдат поставени пингърите. Устройствата бяха поставени през април 2015 г. от експертите на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, като времето съвпада с началото на пролетния риболовен сезон.

Даляните, които бяха оборудвани с пингъри, се намират в района на Каварна и Балчик. Екипът на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ предостави на рибарите формуляри, с които да отчитат ежедневно резултатите от пилотното проучване – като присъствие на делфини около даляна, регистрация на щети и др. Освен това експертите биолози провеждат ежемесечни наблюдения върху оборудваните даляни, като целта е да се събере възможно най-много информация за действието им и да се постигне точно отчитане на резултатите.

ПРОЕКТЪТ

Проучване е част от дейностите по проект “Делфини и хора – съжителство в морето” изпълняван от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и финансиран от Мтел Еко грант. Пилотното въвеждане на пингъри има за цел да намали броя на щетите, причинени от делфини, върху риболова и риболовните мрежи. Освен това ще допринесе за опазването на популацията на делфините и ще предотврати заплитането на морските бозайници в рибарските съоръжения.

* Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море и има точка за привързване на морското дъно или на брега.

 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ започна работа по предотвратяване на щети върху рибарски мрежи, причинени от делфини. Защитата на съоръженията ще се осъществява с най-съвременните технически средства, които са широко използвани по света. Те работят с ултразвук, който държи настрана морските бозайници от рибарските съоръжения, но е безвреден за животните.

Проектът е пилотен за България. Получените резултати ще покажат доколко този метод за защита и превенция е подходящ за българското крайбрежие. В края на годината експертите на СДП БАЛКАНИ ще изготвят препоръки за прилагането му в бъдеще. Дейностите по проекта са в съответствие с изискванията на Регламент 812/2004 на ЕС, в който се насърчава пробното въвеждане и проучване въздействието на тези репелентните устройства в страните членки на ЕС.

Проект „Делфини и хора – съжителство в морето“ се осъществява благодарение на програмата Мтел еко грант, финансирана от Мобилтел ЕАД. 

http://balkani.org/results-research-pingers-dolphins-black-sea/
Снимка: balkani.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие