Вторник, 23- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Ръководството на Албена предлага да няма дивидент за 2014 г.

Ръководството на Албена предлага да няма дивидент за 2014 г.

Предложението може би е предпазна мярка преди неясния летен сезон

 

Съветът на директорите на Албена АД предлага да не бъде разпределян дивидент за 2014 г. и цялата печалба от 8,43 млн. лв. да се отнесе към Неразпределена печалба, показват материалите за Общото събрание на акционерите на 13 юни 2015 г., публикувани чрез Бюлетин Investor.bg.

Албена АД разпределяше дивиденти във всяка от последните 6 години, а именно 0,50 лв. за 2013 г., 0,75 лв. за 2012 г., 0,25 лв. за 2011 г., 0,35 лв. за 2010 г. и по 0,50 лв. за 2009 и 2008 г.  Дивидент от 0,50 лв. на акция се равнява на изходящ паричен поток от 2,13 млн. лв.

Преди това дивиденти имаше за 1997 г. (0,35 лв.), за 1998 г. (1,4 лв.), за 2000 г. и 2001 г. (по 0,50 лв.), за 2002 г. (1,20 лв.), за 2003 г. (0,50 лв.), за 2004 г. (0,40 лв.) и за 2006 г. (0,50 лв.).

Нетната печалба на Албена АД намаля с 42% през 2014 г., или с 6,1 млн. лв. Причините бяха в наводнението, засегнало част от курорта и обезценката на руската и украински валути, които се отразиха на туристите от тези страни.Предложението да няма дивидент за 2014 г. може би е предпазна мярка преди неясния летен сезон, основно поради нестабилните прогнози за руския и украинския туристически пазари.

За периода от 31 декември 2013 г. до 31 март 2015 г. има незначителна промяна в дяловото участие на Албена холдинг АД, а именно - ръст от 53,98% до 54,05%, или повишение с 2 000 акции. Притежанието на Албена инвест холдинг АД се запазва на нивото от 20,57%. Община Балчик продаде притежаваните 7,13% през лятото на 2014 г.

Акциите на Албена АД се търгуват без промяна в последните 12 месеца на ниво от 53 лв. за ценна книга, като ако се отчете и разпределеният дивидент от 0,50лв., има минимален ръст. Текущата пазарна капитализация е 226,5 млн. лв.
 
http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/rykovodstvoto-na-albena-predlaga-da-niama-divident-za-2014-g-194670/
Снимка: www.aih.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие