Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Ще изграждат оранжерия за екзотична растителност в Университетска ботаническа градина, гр. Балчик

Ще изграждат оранжерия за екзотична растителност в Университетска ботаническа градина, гр. Балчик


 

Инвестицията е по проект, чиято обща цел е да допринесе за трайно икономическо развитие на граничния регион Област Констанца – Област Добрич и за консолидирането на румънския и българския морски туризъм чрез удължаване на активния почивен сезон, основавайки се на разнообразяването на природните и културни туристически атракции. Инвестицията, предвидена по проекта ще се реализира на територията на Университетска Ботаническа градина гр. Балчик, област Добрич и включва изграждане на оранжерия за екзотична растителност в Университетска ботаническа градина, гр. Балчик.
Оранжерията ще бъде с достъп за посетителите на ботаническата градина, като входът за тях е от северозападната част и е с преддверие, а на югоизток вторият вход за техническо обслужване е предвиден на две нива, предвидени са отопляем басейн за водни растения, зона за растителност и пътека.. В него са разположени инсталациите за басейна и котел Оранжерията е предназначена за експониране на екзотични растения (предвижда се публичен достъп), но също така и за ограничено размножаване на растения за нуждите на Ботаническата градина с площ от 162 м2. Оранжерията се разполага на територията на Университетска ботаническа градина, гр. Балчик - ПИ №155, известен като „Разсадника“ и предвид установения начин на трайно ползване - извън границите на защитена местност Ботаническа градина - Балчик, обявена със Заповед РД - 130 от 27.01.2005 на МОСВ.

Снимка: http://dobrich24.comВземи линк:

Коментирайте и Вие