Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
 Ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район

Ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район


 

На 19 и 20 ноември, в Търговище ще се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет / РКК/ към Регионалния съвет за развитие на Североизточен район / СИР/. Форумът ще бъде председателстван от Областния управител на област Търговище Светлин Бонев, който е председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.07-31.12.2015 г.

На заседанието ще присъстват представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на туризма, областните управители на областите от Североизточен район, кметове на общините от четирите области на района, представители на синдикални и браншови организации и други заинтересовани лица.

През първия ден на заседанието основен акцент в темите от дневния ред ще бъде провеждането на държавната политика за подобряване на екологичните условия на територията на Североизточен район. Присъстващите ще бъдат запознати с три значими проекта, реализирани в рамките на ОП „Околна среда“ за периода 2007-2013 г. Това са проектите: „ Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, с бенефициент Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – 2 етап“, с бенефициент община Шумен и „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, с бенефициент община Добрич.

В продължение на инициативата за популяризиране възможностите на района да развива и предлага културно-историческия туризъм, ще бъде представен успешно реализирания проект „Двор на буквите“ в гр. Плиска, който е изцяло частна финансова инициатива. 

На заседанието ще бъде представена и актуална информация към м.ноември 2015 г., относно напредъка по изпълнението в СИР на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Членовете на съвета ще бъдат запознати и с най-новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Откриването на заседанието ще бъде на 19 ноември /четвъртък/ от 15.00 часа в хотел „Терра Европа“.
Снимка: umispublic.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие