Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Тошево интегрира ромите си с програми за заетост

Тошево интегрира ромите си с програми за заетост

70% от наетите работници чрез програмите в бюрото по труда са хора от малцинствата

 

Чрез реализираните програми за заетост в община Генерал Тошево са наети 710 души, 70% от които роми. От скоро се наблюдава драстично повишаване на качеството на работната сила сред малцинствата в добруджанската община заради придобиването на нова квалификация, повишаването на вече наличните компетенции и уменията на заетите и безработните. Това става  чрез Реализация на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” и НП ОСПОЗ, Програма „Старт в кариерата”, ПН „Подкрепа за заетост” и др. От скоро е факт и новоучреденото народно читалище в село Присад, което ще подпомага запазването на културните ценности на ромското население и цялостна  интеграция на децата от ромски произход.
 
Община Генерал Тошево продължава да е сред общините, които водят целенасочена и последователна политика в социалната и образователна сфери – основите, на които стъпва ромското включване в българското общество. В синхрон с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015”, в общината се е утвърдила успешната практика за интегриране на малцинствените групи. Те се включват в програмите със субсидирана заетост, образователни проекти, както и предоставяне на различни възможности за тяхната социалзация. Затова с решение на Общински съвет е приет и План за действие на община Генерал Тошево за подкрепа и изпълнение на интеграционните политики. В нормативния акт като приоритети се посочват:

-Гарантиране на равно право на човешкото развитие;
- Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
- Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;
- Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;
-  Постигане на устойчиво и хармонично демографско  развитие на основата на утвърдената  правителствена политика;
- Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от малцинствените групи.
- Мотивиране и стимулиране  на хората в риск да се справят с проблемите си.

За поддържането и развитието на културните ценности на ромското малцинство и негово интегриране в обществото в община Генерал Тошево вече са реализирани четири проекта, насочени към образователна интеграция на деца от ромски произход. Става дума за „Заедно можем”, „Център за детски и младежки дейности”,  „Искаме и можем”, “С грижа за нашите деца – социално включване на деца от 0 до 7 години”.
По случай Деня на ромите – 8 април всяка година се организират спортни и културни прояви.
 
Снимка: svejo.netВземи линк:

Коментирайте и Вие