Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове в областта

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове в областта


 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, а именно:

1. “Иканталъка 2”, находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 6 078 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 12.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 4 254 (четири хиляди двеста петдесет и четири) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 11.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

2. “СБА”, находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на
4 896 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 12.05.2015 г. от 11.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 6 348 (шест хиляди триста четиридесет и осем) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 11.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.
Снимка: klassa.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие