Пон, 24- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Търгове за отдаване под наем на четири добруджански плажа обяви МРРБ

Търгове за отдаване под наем на четири добруджански плажа обяви МРРБ


 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява последващи търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, а именно:

1. Част 1 от “Дуранкулак”, находящ се в община Шабла, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 1001 до № 1035 и дължина на бреговата линия 135 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 3/13-14.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 5 034 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 10.30 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 5 394 (пет хиляди триста деветдесет и четири) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 18.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

2. Част 4 от “Добруджа”, находящ се в община Шабла, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 4001 до № 4032 и дължина на бреговата линия 135 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 3/13-14.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 5 125 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 6 041 (шест хиляди четиридесет и един)лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 18.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

3. Част 3 от “Каварна”, находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран с точки от № 3001 до № 3027 и дължина на бреговата линия 196 м, съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. Активната плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК е в размер на 11 846 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 11.30 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 17 854 (седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и четири) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 18.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

4. “Тузлата”, находящ се в община Балчик, област Добрич, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на
5 084 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК.
Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 13.30 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 3 663 (три хиляди шестстотин шестдесет и три) лева, без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева, с включен ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000 166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 18.05.2015 г. (включително).
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.
Снимка: www.mirela.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие