Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Учреди се „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево”

Учреди се „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево”


 

Междуобщинското сдружение ще развива и утвърждава европейски практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони

На 18 март в Общинска администрация Балчик се проведе учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Балчик и Генерал Тошево. Съгласно разписаните регламенти на проекта, по който се осъществи събранието, на срещата присъстваха представители на местните власти, бизнеса и неправителствени организации от двете общини.
Първа и основна точка от дневния ред на срещата бе учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево”, след което събранието прие Устав и избра Управителен съвет на сдружението. Той е седемчленен, в съотношение 4 / 3 в полза на водещия партньор – Община Балчик. За председател на МИГ – а бе избран кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Следващата стъпка след учредяване на МИГ-а, е изготвяне на Стратегия за „Водено от общностите местно развитие”. При одобрение на Стратегията от Управляващия орган, бенефициентите, кандидатстващи по европроекти чрез МИГ-а, ще могат да се възползват от финансов ресурс на стойност 3, 5 млн. евро.
Сред основните цели, които си поставя организацията с нестопанска цел, са:
– Подпомагане устойчивото развитие на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
– Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за водено от общностите местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности на територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
– Подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности;
– Подкрепа за развитието на туризма, включително еко, селски и други форми на алтернативен туризъм;
– Подпомагане включването на младите хора и жените в процесите на социално- икономическото развитие;
– Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население/общност;
– Подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на населените места от територията на общините Балчик и Генерал Тошево;
– Повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на местните жители;
Очаква се с учредяването на „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево” да се подпомогне формирането на капацитет за подхода „Водено от общностите местно развитие” на териториите на двете добруджански общини. Управителният съвет се надява това да отвори нови възможности за привличане на европейско финансиране в различните сектори, което да се отрази благоприятно на икономическото развитие на региона.
Снимка: toshevo.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие