Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Установен е птичи грип в  резерват “Сребърна“

Установен е птичи грип в резерват “Сребърна“


 

Във връзка с констатирана високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1, известна като „птичи грип“ при къдроглави пеликани на територията на природен резерват „Сребърна“, област Силистра Българска агенция по безопасност на храните въвежда мерки и ограничения.

Заболяването при къдроглавите пеликани е констатирано след получен сигнал за висока смъртност при птиците  в природен резерват “Сребърна“, област Силистра. 21 пеликана са открити мъртви, като на 2 от тях са направени проби за изследване в Националната референтна лаборатория (НРЛ) за диагностика на инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. София. Резултатите от извършените проби са положителни и при двете птици.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за определяне на 3-километрова предпазна и 10-илометрова наблюдавана зона. В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и с. Сребърна, Община Силистра. В 10-километровата наблюдавана зона около огнището се обхващат селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново от Община Силистра и гр. Ситово и селата Попина и Поляна от Община Ситово, Област Силистра. В 3 км. предпазна зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна. Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор“ и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация.

В наблюдаваната и предпазната зона се забранява:

- преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната без разтоварване или спиране;

- изпращането на яйца за люпене, от животновъдни обекти, попадащи в горепосочените зони;

- търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони;

- транспортирането или разпространението на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито;

- лов на пернат дивеч и пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.

 

На директора на Областната дирекция по безопасност на храните е разпредено да бъде свикано незабавно заседание на областната и общински епизоотични комисии. Те трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

На директорите от областните дирекции по безопасност на храните в градовете Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна е наредено да организират провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

Собствениците и управители на птицевъдни обекти и “задни дворове” са информирани за въвеждането на следните забрани, като излизане на птиците извън дворовете, за да не се допуска контакт с диви птици,  съхраняване на фуражите за изхранване на  птиците в закрити помещения и други.

Забранява се събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.
Снимка: www.paralel44.comВземи линк:

Коментирайте и Вие