Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Утре Правителството взема решение за проучване на строителни материали в площ "Божурово"

Утре Правителството взема решение за проучване на строителни материали в площ "Божурово"


 

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Божурово", разположена в землището на село Божурово, община Добрич, област Добрич и описана със следните координати в координатна система 1970 година:ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОЖУРОВО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Внася: министърът на енергетиката5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАДИНИ, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Внася: министърът на

 
 
Снимка: i62.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие