Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ВАС отказа заснемане на дело срещу „Парк Плейс Енерджи” с мобилен телефон на 20.05.2015 г.

ВАС отказа заснемане на дело срещу „Парк Плейс Енерджи” с мобилен телефон на 20.05.2015 г.


 

Постъпила е молба от Александра Николаева Сорокина съпредцедател на СНЦ "За земята на България ", жалбоподател по адм.д. № 12813/2014 година по описа на Върховния административен съд.
С молбата се иска разрешение за заснемане на предстоящото открито съдебно заседание на 20.05.2015 г. с мобилен телефон.
Върховният административен съд,трето отделение, в настоящия съдебен състав, прие, че същата е неоснователна.
Молбата е подадена от страна по делото, на която участието в откритото съдебно заседание не е ограничено.Съгласно чл. 11 от ГПК приложим по силата на чл. 144 от АПК АПК, разглеждането на делата е устно и в открито съдебно заседание. Откритото съдебно заседание може да бъде посетено от всеки гражданин, заинтересован от изхода на делото. Публичността гарантира възможността на страните да вземат участие, да правят искания и възражения и да получат препис от протокола, след изготвянето му от съдебния секретар. По силата на чл. 150 от ГПК приложим съгласно разпоредбата на чл. 144 от АПК, е предвидена възможност единствено за извършване запис на протокола за съдебното заседание.
Молителката е страна по делото и правата и в процеса не са ограничени.
Водим от горното, Върховният административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата подадена от Александра Николаева Сорокина да извърши заснемане с мобилен телефон на съдебното заседание на 20.05.2015 г.
Определението е окончателно.Вземи линк:

Коментирайте и Вие