Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ВКС ще гледа делото на Гриша Ганчев за имоти в Шабла на 8 декември

ВКС ще гледа делото на Гриша Ганчев за имоти в Шабла на 8 декември


 

Във ВКС постъпиха жалби срещу решение на Варненския апелативен съд, свързано със спор между държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в гр. Шабла
 
Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано гражданско дело № 5932/2015 г. на Второ гражданско отделение по касационни жалби срещу решението от 15.07.2015 г. по въззивно гражданско дело № 620/2014 г. на Апелативен съд – гр. Варна.
Актът на въззивния съд решава спор между държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за собствеността върху имоти в гр. Шабла, базиран върху въпроса дали тези имоти са засегнати от дюнни образувания и са част от крайбрежната плажна ивица. В мотивите на съда пише, че имотите са придобити с договор за замяна от 2005 г., като към момента на замяната са били актувани като частна държавна собственост. Със заповед на началника на СГКК – гр. Добрич, двата имота са разделени и нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, като от единия са формирани 5 имота, а от другия – 11. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед от 2006 г. на началника на СГКК – гр. Добрич, тези имоти са нанесени с трайно предназначение на територията – горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.
На 8 декември 2015 г. в закрито заседание ВКС ще се произнесе по допустимостта на касационното обжалване на решението на Варненския апелативен съд.
С акта си въззивният съд потвърждава решението от 30.09.2014 г. на Окръжния съд – гр. Добрич (ДОС), в частта, с която е признато за установено по отношение на държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на област с административен център Добрич, правото на публична държавна собственост върху недвижим имот с площ 18 498 кв.м по одобреното със заповед от 21.04.2008 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Добрич, изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла и „Литекс пропърти” ЕАД е осъдено да предаде на държавата владението на посочения имот. Варненският апелативен съд потвърждава решението на ДОС в частта, с която са отхвърлени исковете на държавата срещу „Литекс пропърти” ЕАД за установяване правото на публична държавна собственост и предаване на владението върху 5 поземлени имота по одобреното изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла, които са с площи от 10 821 кв.м, 3525 кв.м, 32960 кв.м, 5903 кв.м и 22407 кв.м. Апелативният съд в гр. Варна отменя решението на първоинстанционния съд в частта, с която е признато за установено по отношение на държавата правото на публична държавна собственост върху 10 недвижими имота с идентификатори съгласно одобреното със заповед на началника на СГКК – гр. Добрич, изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла с площи от 16563 кв.м, 2120 кв.м, 1008 кв.м, 15000 кв.м, 10000 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 1493 кв.м, 35567 кв.м и е осъдено „Литекс пропърти” ЕАД да предаде владението им.
Апелативният съд отхвърля иска на държавата, предявен срещу „Литекс пропърти” ЕАД, за установяване правото на публична държавна собственост и предаване владението върху посочените десет имота.
 
Снимка: vchas.netВземи линк:

Коментирайте и Вие