Неделя, 29- ти Януари
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ВУМ и Aгенцията по заетостта със споразумение за сътрудничество

ВУМ и Aгенцията по заетостта със споразумение за сътрудничество


 

Висше училище по мениджмънт сключи Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с Агенцията по заетостта за повишаване на младежката заетост чрез провеждане на срещи, информационни кампании, кръгли маси и други мероприятия. Целта на споразумението е да бъдат регламентирани заинтересоваността и ангажиментите на институциите за реализация на младите хора и ограничаване на младежката безработица и неактивност.

Със споразумението двете страни изразяват съгласието си, че грижата за младите хора е важна национална кауза за осигуряване на европейско развитие на страната; че осигуряването на възможност за учене и работа на всеки млад човек е в основата на неговото професионално развитие и благоденствие; че всеки млад човек има равни права по отношение възможността да се учи и работи.


Според споразумението агенцията по заетостта, чрез дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Варна, и дирекция „Бюро по труда“ – гр. Добрич, ще информира студентите относно развитието на пазара на труда и подходящата трудова реализация след дипломиране; ще информира студентите чрез Кариерния център на ВУМ за обявени от работодатели свободни места за стажове и свободни работни места, за активните кампании, инициативи, мероприятия, насочени към младежите, и др. Освен това Агенцията ще извършва дейности по организиране на специализирани трудови борси, участие в дни на кариерата и други инициативи с работодатели, предоставящи възможност за реализация на висококвалифицирани млади хора.

От своя страна експертите от Висше училище по мениджмънт ще участват в организирани от дирекциите „Бюро по труда“ групови консултации на регистрирани търсещи работа младежи, както и на учениците, завършващи средното си образование, за възможностите за повишаване степента на образование. Експертите на ВУМ ще ориентират професионално младежите и ще предоставят информация за възможностите за обучение във Висше училище по мениджмънт.

 
Снимка: www.vumk.euВземи линк:

Коментирайте и Вие