Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Възстановяване на експлоатационната годност на сградата на хотел “Гергана”, КК “Албена”

Възстановяване на експлоатационната годност на сградата на хотел “Гергана”, КК “Албена”


 

Характеристика на инвестиционното предложение:
 

Възстановяване на експлоатационната годност на сградата на хотел “Гергана”, КК “Албена”, явяващо се етап II”Б” (одобрен на фаза Идеен Проект) от Разрешение за строеж № 175/19.11.2014г, съгласно Заповед №2/30.03.2015г, на Главния Архитект на Община Балчик.
След изграждането и въвеждането в експлоатация (съгласно Разрешение за ползване №СТ-05-1623/25.09.2015г на Заместник-началника на ДНСК) на етап I – “Аварийно укрешване и ерозионна защита на основите на хотел “Гергана”, КК “Албена”” и етап II”А” - възстановяване на експлоатационната годност на лобито на хотел "Гергана", КК "Албена", “Албена” АД има намерение да пристъпи към изготвяне и да внесе за одобряване, технически проекти за етап II”Б” -  Възстановяване на експлоатационната годност на сградата на хотел "Гергана", КК "Албена", състоящо се в увеличаване на ефективните нормални напрежения, посредством надстрояване на лобито на хотел "Гергана", КК "Албена", с 8-10 етажа с цел избягване на възможността от тиксотропност (втечняване) на пясъците под фундамента, съгласно Геотехническо проучване, на базата на което е изготвен цялостният проект.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие