Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
БДЗП организира  преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас

БДЗП организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас


 

От 16 до 18 януари Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира традиционното преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. Преброяването се организира за 39-та поредна година. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”

 

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Стойчо Стойчев от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

 

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от вледеняващи студове до положителни градуси в началото на януари. Тези промени са свързани и с промяна в броя на зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки за страната видове птици, дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са значителна численост на тундров (малък) лебед, и редките за нас голяма дропла, стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски. Край Бургас е наблюдавана и рядката за нашите географски ширини черна гъска. Това е едва шестото наблюдение на този вид за нашата страна.

 

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и други.

 

Към момента в страната ни са регистрирани над 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е  близо 40% от световната численост на този вид. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб. Тази зима станахме свидетели на необичайни наблюдения, свързани с червеногушите гъски. Няколко хиляди от тях бяха установени в началото на зимата в Унгария, което е необичайно за този вид, който от средата на XX век зимува основно в района на Черно море (Северна Добруджа). „През ноември ята от червеногуши гъски бяха регистрирани от района на Каспийско море в руската република Калмикия, до Унгария, което е необичайно разширение от хиляди километри на ареала на зимуване на червеногушите гъски, като причините са свързани както с климатичните промени, така и с физическите промени в средата, причинени от човешка дейност“, коментира д-р Николай Петков от БДЗП, експерт по водолюбивите птици. „Подобни промени се забелязват и при други видове, като тундровия лебед, който бележи по-малка численост в традиционната за зимуване Западна Европа и променя миграционните си пътища в посока към Югоизточна Европа“, коментира още д-р Петков.

 

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

 

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването ще окажат ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и община Гоце Делчев, които ще подпомогнат преброяването в района на р. Места и яз. Доспат.

 

Ако желаете да се включите, можете да се свържете с представител на регионалните офиси на БДЗП

За допълнителна информация:

Волен Аркумарев

БДЗП / БърдЛайф България

Моб. тел.: +359 879 119 084
Снимка: bspb.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие