Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
БДЗП започва поредното проследяване на числеността на зимуващите червеногуши гъски

БДЗП започва поредното проследяване на числеността на зимуващите червеногуши гъски


 

Намираме се в навечерието на едно от най-големите събития в календара на българската природозащита – проследяването на числеността на зимуващите червеногуши гъски в България.
 

Червеногушата гъска е най-дребната дива гъска и същевременно най-застрашена в световен мащаб поради ниската си численост и неблагоприятното въздействие на редица застрашаващи фактори. Гнезди на малки групи на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал в Русия.  Есенната миграция на червеногушата гъска започва в началото на септември, а до края на месеца птиците вече са стигнали до Казахстан. Някои от тях продължават на юг, към Аралско море, но повечето птици се отправят на запад и 80-90% от популацията (достига до северозападния бряг на Черно море, и по-точно до крайбрежна Добруджа, в пределите на България и Румъния.
 

В зимовищата си в Добруджа птиците започват да пристигат на малки ята през ноември – декември, като по-големите числености се регистрират по-късно през зимата в зависимост от метеорологичните условия.
 

Червеногушите гъски обикновено формират многохилядни смесени ята с всички други зимуващи видове гъски, най-многочислени между които са големите белочели гъски.
 

Преброяването на червеногушите гъски е най-старата схема за мониторинг на световно застрашен вид птица в България. Първите проучвания за числеността на вида датират от далечната 1979 г. и нейни основоположници са група учени от Българската академия на науките. С основаването на Българското дружество за защита на птиците през 1988 г. това изследване става част от основните приоритети на работа на организацията и практически БДЗП поема осъществяването му през следващите години. От 1994 г. мониторингът започва да се осъществява не един път в годината, както дотогава, а два пъти месечно в периода на пребиваване на червеногушите гъски в България – т.е. от ноември до началото на март. Тази година мониторингът на гъските ще се осъществява като част от  мониторингова схема, разработена съвместно с Тръста за дивите птици и влажните зони. Събраните данни ще се предоставят на Изпълнителната агенция по околна среда, допринасяйки за изпълнението на националната програма за биомониторинг.
 

Защо се прави мониторинг?
 

Защото през годините този метод на изследване доказа, че е единственият сигурен източник на информация за числеността на този силно уязвим и застрашен от окончателно изчезване от Земята вид. С тези проучвания ние всички, които сме участвали, участваме и ще участваме, допринасяме за най-важния аспект от познанията за този вид – колко червеногуши гъски има в света.
 

Десетилетията на проучвания ни разкриха проблемите на вида и ни направиха съпричастни към съдбата му. Научиха ни какви са неговите навици, какви са предпочитанията му и от какво се нуждае. Дадоха ни познания, които БДЗП претвори в действие посредством проекта „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” (LIFE 09/NAT/BG/ 000230).  Освен че научихме още ключови неща за миграцията на гъските, за местата, в които те предпочитат да почиват преди да стигнат до България и след като си заминат от тук,  разкрихме и кои са основните причини, водещи до намаляването на числеността им. Тези познания БДЗП превърна в агроекологични мерки, които поощряват земеделските стопани в Добруджа да отглеждат най-важната храна за гъските – пшеницата. Те послужиха за основание ключовите места за пребиваването на вида у нас да получат максимално възможната реална защита, въпреки съпротивата на редица фактори. Тези знания станаха отправна точка за международната природозащитна общност да набележи бъдещите спешни мерки, които да послужат за възстановяване и повишаване на числения брой и да се подобри сигурността и спокойствието на червеногушите гъски навсякъде, където се срещат те по света.
 

Защо да участвам в мониторинга?

В едно такова мащабно и дългосрочно проучване всеки, който има отношение към природата и желание да допринесе за опазването й, е важен. Климатичните особености през този период от годината не предполагат  излизането в природата да е просто приятна разходка. Началото на проучването – преди изгрев слънце, в съчетание с ниските температури, калта и снега, подлагат на изпитания всеки желаещ да се присъедини. Освен жизнено необходимата отлична зимна екипировка, участниците трябва да умеят да преборят умората от ранните ставания и целодневната работа на терен при неблагоприятни или динамични климатични условия. Това е много изморително занимание и прави изключително трудно участието на едни и същи хора през цялата фаза на проучването. Но затова пък човек получава несравнимото удовлетворение като от успешна спасителна мисия на елитни специални части.
 

Какво ще науча?
 

Участието ви ще допринесе да придобиете нови умения и знания. Ще се научите как да разпознавате силуетите на различни видове птици. Ще разберете, че освен по оперение, птиците имат и различни гласове и ще се научите да различавате някои от тях. Ще научите много за навиците и предпочитанията на зимните обитатели на крайбрежна Добруджа. Ще видите едно от най-впечатляващите природни зрелища – на  излитащите ята от стотици хиляди птици на фона на заревата на изгрева. Ще чуете „звука“, който осигурява синхрона и баланса, така че всички индивиди в множеството да се движат в една посока и с една скорост. Ще се запознаете с много и различи хора, които са дошли за същото, за което и вие, или просто за да видят или фотографират този необикновено красив вид птица – червеногушата гъска.  Ще научите много за хората от района на крайбрежна Добруджа, за техните навици и чудатости. Ще опитате от хубавата им кухня, а някой от вас може да се докоснат и до гостоприемството им. Ще видите места, за които не сте подозирали и ще научите неща за всички сфери от битието ни, разказани от хора и ситуации.
 

Кой участва?
 

Основни партньори по осъществяване на тази важна и нелека задача са Българско дружество за защита на птиците и Румънското орнитологично дружество, които в годините са постигнали висока степен на синхрон при осъществяване на паралелните преброявания. Важна подкрепа за осъществяването на тези проучвания имат и общите ни партньори от Великобритания - Кралското дружество за защита на птиците и Тръста за дивите птици и влажните зони. В годините от 1994 г. насам почти хиляда доброволци са избирали да участват в това преживяване, наречено „броене“ на червеногуши гъски, като за всички тях това е едно незабравимо преживяване, а за малцина се е превърнало и в едно от нещата, които осмислят живота им.
 

Как да се включа?
 

Помислете добре какво е равнището на вашата готовност за работа в зимни условия на открито, проверете добре вашата екипировка. Информирайте се от сайта на БДЗП (www.bspb.org) за календара на преброяванията. Свържете се с координатора на преброяването д-р Николай Петков на електронната му адрес:  nicky.petkov@bspb.org  като  оставите вашето име, години и телефонен номер. Пишете също, дали можете да допринесете по някакъв начин в организацията на мониторинга – например да се придвижвате с ваш автомобил от мястото, където пребивавате до село Дуранкулак, да споделите пътуването си с други участници и т.н. Изберете си дати, или период в който можете и желаете да участвате. Препоръчително е да участвате в поне няколко преброявания. Ние ще се свържем с вас. Ще ви отговорим кога и как ще бъдем заедно в това преживяване. А ако все пак не получите обаждане – значи нещо се е объркало и молим, потърсете ни и вие, за да можем да осъществим всичко това заедно. 
Снимка: bspb.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие