Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
 До дни публикуват покана за проектни предложения за 4-те големи проекта в сектор “Води”

До дни публикуват покана за проектни предложения за 4-те големи проекта в сектор “Води”


 

Вече са санирани 90 публични сгради, което спестява парникови газове колкото от тока за 61 000 домакинства, казва министърът на околната среда и водите

- Г-жо министър, с каква позиция България участва в започналата световна конференция по изменение на климата в Париж?

- Преговорите и подготовката за конференцията на страните по конвенцията на ООН за климата бяха дълги. Очакванията на всички са за сериозен напредък и подписване на глобално споразумение между държавите-членки на конвенцията, които са 195. Както и поемането на конкретни ангажименти за недопускане на повишаването на средната температура с повече от 2 градуса по Целзий.

България участва много активно при формирането на позицията на ЕС, която е много амбициозна. До 2030 г. ЕС се ангажира

да намали

емисиите на

парникови

газове с 40%

спрямо прединдустриалната ера. В по-дългосрочен план, излязохме с общо решение да вървим към редуциране на емисиите до 2050 г. с 50%, целта е до края на века парниковите газове да се сведат до минимум. Това е позицията и на България.

- Какви конкретни ангажименти ще поемем за намаляване на парниковите газове или и България ще трябва да свие емисиите с 40%, каквато е общата позиция на ЕС?

- Не, предстои в хода на разработването на нормативните документи и конкретните директиви всяка държава членка да се ангажира със собствен принос. Тоест тепърва на ниво ЕС ще се подготвят документи, които да ангажират всяка страна за постигане на общата цел от 40%. Това предстои и ще стане в резултат на разговори и преговори в работните формати и съвети на ЕС.

Може би в началото на 2016 г. следващото председателство на ЕС ще се ангажира с тази задача.

- Това свързано ли е с изказаните от вас резерви по предложените от ЕК в директива по-ниски национални тавани за вредни емисии за България?

- Не. Директивата, която се обсъжда в момента, засяга националните тавани за вредни емисии с например фини прахови частици. При политиките по климата разговорите са свързани с емитирането на парникови газове и съответно увеличаване на процента на енергийната ефективност и използвани възобновяеми енергийни източници.

Българската позиция е, че безспорно чистотата на въздуха е изключително важна, защото тя има пряко отношение към доброто състояние на околната среда и към здравословното състояние на хората. Това, което имаме като аргументи и изразяваме при разговорите с ЕК, се отнася за нормативно определените тавани, които трябва да бъдат постигнати към 2030 г. И които според нас е необходимо да бъдат подложени на по-сериозен анализ за въздействие върху икономиката на страната. Също така смятаме, че е необходимо да бъдат взети и фактори като трансграничното замърсяване, които имат свой принос.

Що се отнася до политиките по климата,

България е една

от 13-те държави,

които вече са

изпълнили целите

си, заложени за 2020 г. Те са за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и намаляне на парниковите газове спрямо 1990 г. с 20 на сто.

- Кажете категорично: Ще се въвеждат ли забрани за използване на въглища и дърва за отопление от бита?

- Категорично не приемаме подхода за въвеждане на забрани. Смятаме, че трябва да се създават стимули, които да насърчават хората да използват екологични методи на придвижване и отопление. И в тази посока работим. Пример за това са и програмите, които се изпълняват от министерството по ОП “Околна среда”, където сме заделили 120 млн. лв. за програми, които да насърчават усилията за опазване чистотата на въздуха.

Изпълняваме и инвестиционна програма за климата чрез националния доверителен екофонд. В ход са 2 програми. Едната е националната схема за зелени инвестиции. По нея вече са санирани и са приложени мерки за енергийна ефективност на 90 публични сгради - детски градини, училища, вузове, лечебни заведения. Това е с много видим ефект, който може да се измери. Например в Тракийския университет в Стара Загора беше реализирана програма за подобряване на енергийната ефективност на осветлението и за 1 г. са спестени 90 000 лв. Общо за всички 90 публични сгради икономиите, които са постигнати, са 5 млн. лв. годишно.

Освен до спестявания това води и до намаляване на въздействието върху околната среда и до намаляване на емисиите на парникови газове. Изчисленията показват, че от тези мерки, които са реализирани, са

спестени 488 млн.

тона въглероден

двуокис

За да стане ясно, това са емисиите, които биха се отделили от консумацията на ток за 1 г. на 61 000 домакинства. Или които биха се отделили при изминаването на 1,6 млрд. км от един средностатистически автомобил.

Това са ползите, постигнати с реализацията на националната схема за зелени инвестиции, които са на обща стойност 32 млн. лв. Продължаваме и с националната програма - т.нар. инвестиционна програма за климата. За нея през 2015 г. имаше проекти, които се финансираха на обща стойност 13 млн. лв. За следващата година в бюджета са заложени 15 млн. лв.

Продължаваме с реализацията на мерки за енергийна ефективност - 14 млн. лв. ще са за такъв тип проекти. А 1 млн. лв. ще бъде насочен към стимулиране на използване на екологични превозни средства. Програмата ще бъде обявена в началото на 2016 г. за администрацията.

- Ще има ли стимули и за гражданите?

- Това е възможно, нека да видим как ще тръгне. В други държави като Австрия и Германия има подобни програми, които се радват на успех. Важното е да се отбележи, че средствата, които се ползват за инвестиционната програма за климата, са получени от държавата ни от търговия с емисии. Тоест средствата се инвестират отново в такъв тип проекти, които водят до намаляване на парниковите газове.

- Какво показват проверките ви за нерегламентираните сметища около реките?

- Още в началото на годината разпоредих проверки по поречията за нерегламентирани сметища, които могат да причинят затлачвания и възникване на наводнения. Бяха проверени всички 265 общини и са дадени предписания. Впоследствие през септември имаше нова проверка и се установи, че неизпълнените предписания са 104. За това са издадени 69 наказателни постановления на кметове с глоби за 159 900 лв.

- ЕК преведе пореден транш от 280 млн. лв. по ОП “Околна среда” през миналата седмица. Докъде стигна изпълнението на програмата?

- Върви много интензивно. Имаме и още един сертификат за 225 млн. лв., който през миналата седмица представихме в националния фонд. За него също чакаме възстановяване. Интензивни са работите на терен и имаме ангажимент от общините, че до края на годината ще бъдат приключени още 4 регионални системи за управление на отпадъците и още 6 пречиствателни станции. С тях общият брой на инвестициите ще бъде 15 регионални системи за отпадъци и 50 пречиствателни станции. Голяма част от тези инвестиции бяха реализирани през последната година. Надяваме се, че това ще доведе до максимално оползотворяване на ресурса по оперативната програма.

- Какви още процедури предстои да пуснете до края на годината?

- До дни ще публикуваме поканата за проектни предложения за 4-те големи проекта в сектор “Води” - в Пловдив, Добрич, Асеновград, Плевен и Долна Митрополия. Те са за близо 400 млн. лв. И също 8-те фазирани проекта - Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, които ще продължат с ресурс по новата оперативна програма. Те са за около 220 млн. лв. Така ще подсигурим плавния преход между старата и новата програма. Продължаваме да работим, за да изпълним целта през 2015 г. да обявим 15 покани за проектни предложения на стойност 1 млрд. лв.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5148508
 
Снимка: www.investor.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие