Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „Енерго-про мрежи“ АД

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „Енерго-про мрежи“ АД


 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „Енерго-про мрежи“ АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на автомобилен парк на „Енерго-про мрежи“ АД“.
Проучването установи, че методиката за оценка на офертите по показател Т2 „Оценка на консумацията в режим, когато автомобилът не се използва“ е неприложима, като липсват указания при какви условия ще се присъждат минимални/максимални точки. Също така не е предвиден начин за оценяване на оферти, които включват възможност GPS устройствата да се изключват от захранването на автомобилите, т.е. да са с нулева консумация на ток. Показател Т2 участва при формирането на комплексната оценка с тежест 40 %.
КЗК приема, че липсата на точни указания за оценка на предложенията на участниците по показател Т2 в методиката за оценка, както и невъзможността заложената формула да произведе законосъобразен резултат, представляват съществени пропуски и се отразяват върху законосъобразността на решението за избор на изпълнител. Недостатъците в методиката не могат да бъдат поправени при евентуално връщане на процедурата на етап нова оценка на офертите, поради което КЗК счита, че са налице нарушения при откриването на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, в резултат на което същата следва да бъде прекратена от възложителя.
КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП съгласно мотивите в решението.
Снимка: komentator.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие