Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
КЗК обвини "Енерго-Про Мрежи" АД за злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини "Енерго-Про Мрежи" АД за злоупотреба с господстващо положение


 

Комисията за защита на конкуренцията предяви на "Енерго-Про Мрежи" АД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към разпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД, находящи се на лицензионната му територия, определена от лицензия № Л-138-07/ 13.08.2004 г., което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ за присъединяване на обект със стопанско предназначение към електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи“ АД, което възпрепятства осъществяваната от „Кайко“ ООД стопанска дейност във вреда на потребителите.
Предмет на проучването във воденото производство е поведението на „Енерго-Про Мрежи“ АД, свързано с отказ за присъединяване на обект със стопанско предназначение на „Кайко“ ООД към електроразпределителната мрежа.
Разследването установи, че с поведението си „Енерго Про Мрежи“ АД препречва развитието на присъединителната процедура на обекта на „Кайко“ ООД. По същността си това представлява отказ за присъединяване на потребител, който възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност. Практиката на Енерго-Про Мрежи да отказва присъединяване към електроразпределителната мрежа на Кайко разкрива антиконкурентен ефект, който от една страна се изразява в невъзможност за последното да извършва стопанската си дейност, което в частност го уврежда като индустриален потребител на електрическа енергия, а в същото време засяга негативно и колективния интерес на крайните потребители на продукцията му в дългосрочен план, които са увредени от отсъствието от пазара на предлаганите от него стоки и услуги в резултат на поведението на Енерго- Про Мрежи.
Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, имат право в 30-дневен срок да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.
 
Снимка: www.energo-pro-grid.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие