Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Министерският съвет одобри допълнителни 30 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за увеличаване на капитала на фонд ФЛАГ

Министерският съвет одобри допълнителни 30 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за увеличаване на капитала на фонд ФЛАГ


 


Министерският съвет одобри на днешното заседание допълнителни плащания по бюджета на Министерството на регионалното развитие през 2014 г. за увеличаване на капитала на търговско дружество ФЛАГ. Капиталът на фонда ще се увеличи с 30 млн. лв. – от сегашните 60 млн.лв на 90 млн. лв. Дружеството подпомага общините при усвояване на фондовете на Европейския съюз чрез предоставяне на кредити за съфинансиране на проектите. Досегашният капитал  на фонда беше крайно недостатъчен, за да отговори на потребностите на общините в края на програмния период, категорична бе вицепремиерът и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. Тя допълни, че през първите шест месеца на тази година са подадени 86 искания за кредит от 57 общини, които са на стойност 160.4 млн. лв., а от тях са одобрени 67 искания на стойност 65.2 млн. лв. По думите на вицепремиера с днешното решение на правителството се осигурява глътка въздух на общините при усвояването на европейски средства. Печалбата на фонд ФЛАГ за първите шест месеца на тази година е 1.452 млн.лв., за 2013 г. тя е  2.656 млн.лв., а за 2012 г. - 2.920 млн.лв.
С друго правителствено решение, гласувано днес, се променят правилата за участие в проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма регионално развитие. Промяната в постановлението засяга социално слаби хора, за които участието в проекта за енергийно обновяване е напълно безплатно.  Вицепремиерът Захариева обърна внимание, че до момента кандидатстващите за допълнителна финансова помощ е трябвало преди това да имат отказ за нисколихвен кредит от фонда за жилищно обновяване. Средствата от този фонд в размер на около 13 млн. лева са депозирани в КТБ, която е поставена под специален надзор. В този смисъл, банката в момента не предоставя и не отказва кредити. Затова досегашното изискване блокира възможността за участие на повече хора в програмата и затруднява достъпа до европейски средства. 
С друго изменение в постановлението се променя и заявлението-декларация, което тези собственици на жилища ще попълват, когато кандидатстват за допълнителна финансова помощ. Занапред  те ще декларират данни не само за себе си и за своите семейства, но и за другите съсобственици на имота, когато те живеят на друг адрес. Целта е преценката за отпускане на допълнителната финансова помощ да бъде по-обективна.        
По време на заседанието на МС бе постигнато съгласие за съдържанието на Програмите за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Румъния, Турция, Гърция и Македония, програмите за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море и Дунав за периода 2014-2020г, и за Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ 3. Средствата за тях се отпускат от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския фонд за регионално развитие и са съфинансирани от националните бюджети на страните-партньори. Приоритетите на трите програми допринасят за осъществяването на целите на Стратегията „Европа 2020“. От думите на Екатерина Захариева стана ясно, че програмите ще финансират проекти, свързани с околна среда, превенция от риска, подобряване свързаността между регионите, култура, туризъм и иновации. Общата стойност на петте програми за трансгранично сътрудничество, в които  България ще участва през периода 2014 - 2020 г. е  471 406 526 евро , а националното съфинансиране - 74 693 971 евро.
Вицепремиерът Захариева подчерта, че след днешното одобрение от МС, проектите на програмите ще бъдат внесени навреме в Европейската комисия, за което крайният срок е 22-ри септември. При положителна оценка от Комисията, първите покани за кандидатстване могат да се отворят през пролетта на 2015 г. 
 
Снимка: www.mrrb.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие