Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Министерство на отбраната е изразходвало 61 000 лв. за оказаната помощ при наводненията във Варна, в Добрич – 30 000 лв., в Мизия – около 100 000 лв.

Министерство на отбраната е изразходвало 61 000 лв. за оказаната помощ при наводненията във Варна, в Добрич – 30 000 лв., в Мизия – около 100 000 лв.


 

За оказаната помощ при наводненията във Варна през месец юни Министерство на отбраната е изразходвало финансови средства в размер на 61 000 лв., в Добрич – 30 000 лв., в Мизия – около 100 000 лв., без стойността на участието за осигуряване на топла храна на населението чрез изградените походни кухни, която се остойностява в момента. Това заяви в интервю за Агенция „Фокус” комодор Кирил Михайлов, директор Дирекция „Операции и подготовка” в Министерство на отбраната.
„В определения срок след приключване на операциите командирите на военни формирования изготвят и представят по команден ред в Министерството на отбраната изискващите се документи, доказващи извършените фактически разходи, основно за гориво и храна на военнослужещите. Същите се обобщават и изпращат за възстановяване в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. През последните години средствата са възстановени на 100%, като през 2012 г. и 2013 г. са изразходвани и възстановени съответно 1 693 497 лв. и 532 000 лв.”, обясни комодор Михайлов.
По думите му, въпросът за разходите на ведомството при бедствените ситуации има два аспекта. На първо място са средствата, които са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и не се възстановяват. Това са средства за обучение на състава на модулните формирования – провежда се целогодишно в системата на бойната подготовка с цел постигането на необходимите способности; за поддръжка и резервни части на техниката, както и амортизационните отчисления при участие; за специфичната екипировка при различните видове бедствия – пожари, наводнения, промишлени аварии, земетресения, особено тези, изискващи значителен финансов ресурс като аварийно-спасително имущество за вертолетите: спасителни лодки, индивидуални спасителни жилетки, спасителни кошници, индивидуални аварийни бутилки за дишане под вода и др. Част от тези средства при провеждане на спасителната операция в Мизия бяха използвани, повредени и са с нарушена експлоатационна годност, каза още комодор Кирил Михайлов.
Агенция „Фокус
Снимка: user.novanews.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие