Събота, 2- ри Декември
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Национална мрежа за децата посети добра практика за детско участие на сдружение Еквилибриум

Национална мрежа за децата посети добра практика за детско участие на сдружение Еквилибриум


 

На 23 и 24 октомври 2014 г. представители на сдружение „Бъдеще за децата с увреждания" – Казанлък, „Екомисия 21 век" – Ловеч, „Ръка за помощ" – Добрич, ИМКА – Добрич и ОДК Варна участваха в посещение на добра практика по детско участие, организирана от сдружение Еквилибриум и Национална мрежа за децата. Домакинството на Еквилибриум имаше за цел да представи избраната добра практика в Наръчника за детско участие, който Мрежата за децата разработи през лятото тази година.

В рамките на посещението участниците имаха възможност да посетят община Русе, където бяха представени механизмите на общината за търсене на мнението на гражданите, децата и младите хора – младежкият парламент, училищните съвети, както и участието на гражданските организации в обсъжданията на социалните политики, прилагани от общината.

Посещението продължи в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където колегите от сдружение Еквилибриум представиха работата си за включване на децата и младите хора, с които работят, във всяко едно действие и, на практика, в дизайна на социалните услуги, които предоставят. Те представиха различните услуги и форми, с които подкрепят децата и семействата, и обясниха начина, по който детското участие е заложено в тях. Също така беше засегнат и въпросът за важността на индивидуалния подход и откриването на силните страни на всяко дете.

В последната част от посещението всички участници имаха възможност да разкажат за работата си с деца и млади хора, както и да изведат основни причини и препоръки за осъществяването на практики по детско участие.

Срещата в Русе се проведе в рамките на проект „Мегафон: Детско и младежко участие", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България.
Снимка: www.ngobg.infoВземи линк:

Коментирайте и Вие