Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Поискаха отвод на съдия по дело срещу Парк Плейс Енерджи

Поискаха отвод на съдия по дело срещу Парк Плейс Енерджи


 

Жалбоподателката Силвия Димитрова Райчева: Правя отвод на съдия Ваня Пунева по това дело, свързани с това решение, което е предмет на делото. Аз коментирам повече от 30 годишни пороци, за присвояване от държавата ни и общини на собственост, за която съм предявявала реституционни претенции.
Искането ми за отвод на съдия Ваня Пунева е, тъй като на 15.9.2009 г. Столична община район "Триадица" запечатва моето жилище при убийство на домашните ми любимци, след нападение на сина ми - действие за неговото убийство на 07.4.2009 г. при отстраняване на анатомичен орган и по жалбата, която е подадена по дело на АССГ а.х.д. № 3087 съдия Ваня Пунева би следвало да се е запознала с целия снимков материал, с всички съдебни решения, които са влизали от 1990 г. - 2005 г. и 2006 г. - унищожавани естествено от длъжника. Към днешна дата моето семейство сме абсолютно бездомни, без всякакви документи за самоличност, поради което моите призовки се приемат от тези, които са извършили това престъпно деяние и продължават да бъдат укривани от прокуратурата на Република България, както от МВР, така и от СДВР. Аз съм ги уведомила именно за пороците. Унищожени са всичките ни документи и цялото ни имущество е присвоено. Делата, за които аз говоря имат отношение към това дело. За Блок "1-11 Вранино" до ден днешен не ми е предоставена документация от МОСВ за да се запозная с неговите граници, нито съм поглеждала делото. Два пъти съм преглеждала делото в рамките на две минути, тъй като има прекалено много страни и жалбоподатели. Указа се, че постоянния вносител на документация и молби е било от моя страна, т.е. аз не съм напускала съда и не съм имала възможност да разглеждам това дело. До ден днешен никой не е предоставил лиценз на търговската фирма Парк Плейс Енерджи Корп., които не са идентифицирани по Търговския закон. Поддържам молбата си за отвод на съдия Ваня Пунева, защото считам че е предубедена.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че ще следва да се внесе делото в закрито заседание за произнасяне по искането за отвода на съдия Ваня Пунева, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ВНАСЯ делото в закрито заседание за произнасяне по искането за отвода на съдия Ваня Пунева.
Преписи от молбата от 17.2.2015 г. на Парк Плейс Енерджи Корп да се изпрати на страните по делото.
Да се издаде исканото съдебно удостоверение на адв. Хаджиков - служебен защитник на Силвия Димитрова Райчева, по силата на което да се снабдят с молба от МОСВ, регистрирана с № 94-00-547/11 г. и приложените към нея документация за собственост засягащи земи на Силвия Димитрова Райчева, засегнати от атакуваното решение на Министерски съвет.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.30 ч.
Снимка: img.bg.sof.cmestatic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие