Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Правителството прие промените в методологията за определяне на финансови корекции

Правителството прие промените в методологията за определяне на финансови корекции


 

След дългогодишни усилия на НСОРБ и общините, интензивна работа със служебния кабинет и почти "постоянно присъствие" в Министерски съвет, днес Правителството прие промените в ПМС 134 и ПМС 70/2010 г. Най-важният резултат за общините е регламентирането в методологията за определяне на финансови корекции на случаите, при които корекции не се налагат на бенефициентите, а именно:

бенефициентът е спазил изцяло разпоредбите на приложимото законодателството;
за установеното от Управляващ орган или от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" нарушение е постановено решение на КЗК или ВАС, с което бенефициентът се е съобразил;
в обявлението или документацията са заложени изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС;
бенефициентът се е съобразил с изрични указания на управляващия орган.

Другата съществена промяна е създаването на два нови съвета към Министерски съвет:

Съвет за координация на управляващите контролни органи. Целта на този експертен съвет ще е да координира и решава политики от хоризонтален характер, и
Съвет за финансови корекции, който ще служи като медиатор между бенефициенти и управляващи органи тогава, когато имаме несъгласия по казуси за наложени финансови корекции.
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие