Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Представяне на втория том на книгата „Йордан Йовков (1880-1937). Летопис на неговия живот и творчество”

Представяне на втория том на книгата „Йордан Йовков (1880-1937). Летопис на неговия живот и творчество”


 

На 23 октомври 2014 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” беше представен официално вторият том на книгата „Йордан Йовков (1880-1937). Летопис на неговия живот и творчество”, който е достойно продължение на първата част, представена в Библиотеката преди две години. На събитието присъстваха съставителката на летописа д-р Кремена Митева и отговорният редактор проф. дфн Иван Сарандев. С това издание вече се създава „цялостен завършен портрет на писателя, изграден върху съхранилото се в паметта на съвременниците и върху приноса на литературната критика за утвърждаването му като национален и европейски писател.”

Водещ на събитието беше доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на Направление „Библиографско и информационно обслужване” и председател на Научния съвет в Националната библиотека. Това нейно участие не е случайно, тъй като именно колегите от Направлението д-р Росица Яначкова и г-жа Мария Пишутева са извършили мащабната работа по подготовката на библиографията на преводите и издадените в чужбина творби на Йордан Йовков, която е включена в книгата. Доц. д-р Янакиева приветства гостите и изтъкна значимостта на това издание за всички изследователи и любители на известния български писател, както и професионализма и усилията, които са съпътствали подготовката му. 

Проф. Бистра Генчева представи подробно книгата и я определи като „издание с висока стойност, каквито не се срещат много в наши дни”. Според нейните думи то изгражда „образа на завършен, рано намерил себе си творец”, който има опит в почти всички литературни жанрове – започнал е с писане на стихове, после е продължил творчеството си в прозата, специализирал се е в белетристиката, а в последните години от живота си е автор и на няколко драми. Създаден е обликът на автор със самочувствие на литературен творец, „вслушан и вгледан в своите книги, който следва себе си, изправя се срещу течението и остава верен на истината”. 

Според проф. Генчева летописът безкомпромисно изчерпва фактите, свързани с живота и творчеството на Йовков, като освен това „осветлява” и някои нови данни. За това изключително допринася и неговата структура – отделните глави са хронологично подредени, като в края на всяка от тях е поместена информация за други важни книги и периодични издания, появили се през съответната година, както и справка за историческите и политическите събития от същото време. В допълнение към всичко това изданието разполага и с много богат справочен апарат. 

По думите на д-р Радка Пенчева „е липсвал летопис за живота и творчеството на Йовков”, а трудоемката и дълга подготовка за една подобна книга е изкуство, което се владее от малцина. Тя разясни, че изборът на 1927 година като разделителна черта между двата тома е продиктуван както от количеството на включените материали, така и от завръщането на Йовков в София, където продължава литературната си дейност. Летописът съдържа информация за всички важни събития в българската литература и история от 1880 до 1937 г., като мястото на писателя е отразено в техния контекст.  Включени са рецензии, спомени и публикации за него, снимкови материали, като ценно допълнение е генеалогията на Йовковия род. 

Д-р Кремена Митева, един от съставителите на Летописа, изказа своите благодарности към специалистите от Националната библиотека за тяхното участие в подготовката на изданието. Тя сподели също, че в бъдеще книгата ще се нуждае от допълнения с нови и любопитни факти, както и своето голямо желание и надежда това скоро да се случи. 

Проф. Иван Сарандев, отговорният редактор, заяви, че най-важното и стойностното за него е, че замисълът за този мащабен труд е успешно осъществен. Той се явява завършек на един дълъг радостен, но и тъжен работен процес, и че за него също би било удоволствие изданието да бъде продължено и допълнено в бъдеще. В края на своето слово проф. Сарандев благодари на всички присъстващи и се обърна към тях с думите „с присъствието си в този студен и дъждовен ден вие благославяте нашия труд.”
Снимка: www.nationallibrary.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие