Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Производителят на олио Libra е глобен за имитация на опаковката на „Клас олио”

Производителят на олио Libra е глобен за имитация на опаковката на „Клас олио”


 

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 35, ал 1 от ЗЗК от страна на „Бойлс фууд къмпани” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева, съставляващи 1 % (един процент) от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 година.
Проучването установи, че цялостният външен вид на опаковката на разпространяваното на българския пазар от ответното дружество олио „Libra” копира изцяло опаковката на „Клас олио”, като по този начин създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите и влияе негативно върху конкурентната среда.
КЗК определя нарушението като леко и налага санкция до 2% от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година, предхождаща постановяването на решението на КЗК. Комисията счита, че санкцията следва да отговаря на характера и степента на нарушението, да е съобразена с реализирания оборот на дружеството и да има превантивен характер срещу бъдещи недобросъвестни действия от страна на нарушителя в частност и по принцип от страна на действащите предприятия, използващи реклама за популяризиране на предлаганите от тях стоки и услуги.
Снимка: www.klasolio.comВземи линк:

Коментирайте и Вие