Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
Стартират обществени поръчки за проучвания за интегрирани ВиК проекти в 14 области

Стартират обществени поръчки за проучвания за интегрирани ВиК проекти в 14 области


 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подписаха днес предварително споразумение за изпълнение на дейности от „Проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Това е първото споразумение, с което започва договаряне на дейности от новата оперативна програма. 
Предварителното споразумение, което беше подписано днес, ще позволи да стартира изпълнението на три основни дейности по проекта на обща стойност 38,5 млн. лв. С 35 млн. лв. от тях ще бъде финансирано изработването на регионални прединвестиционни проучвания, които да ускорят инвестиционния процес, като се определят проектите, които ще се финансират от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“. Лиляна Павлова подчерта, че оперативната програма е основният източник на средства за инвестиции във ВиК отрасла, а нуждата от тях е огромна – идентифицираната сума за следващите 10 години е близо 11,7 млрд. лева. 
„Изработването на регионалните прединвестиционни проучвания е важно и неотменимо условие, за да може България да получи безвъзмездно финансиране за инвестиции във ВиК сектора от европейските фондове“, отбеляза министър Павлова. 
Споразумението ще позволи обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания  и формулярите за кандидатстване за европейско финансиране към тях да бъдат обявени още преди одобрението на самата оперативна програма. Тръжната процедура за разработването на ще бъде обявена до месец. Планирано е през 2017 г. да са готови формулярите за кандидатстване за финансиране на ВиК системи и съоръжения и да се съкрати максимално времето до започване на строителните дейности за обектите, които ще се финансират по ОПОС 2014-2020.
Освен изготвянето на регионални проучвания, подписаното днес споразумение ще позволи изпълнението и на други 2 дейности – по предоставяне на консултантски услуги, които да подпомогнат разработката и мониторинга на изпълнението и проверката на качеството на РПИП. Другата дейности цели да бъде актуализирана стойността на публичните ВиК активи за обособените територии на 28 ВиК оператора с държавно участие. 
„Голямата част от ВиК системите са строени преди повече от 30 години, заради което в момента имаме абсолютно нереални и подвеждащи стойности на активите на ВиК дружествата“, каза министърът. Тя обясни, че поради тази причина се налага да се преизчисли истинската стойност на всяко съоръжение, за да могат коректно да се начисляват амортизации и да се осигурят адекватни средства за неговата поддръжка. 
Относно напредъка на изпълнението на реформата във ВиК сектора, министър Павлова отчете, че МРРБ е изготвило регионални генерални планове за ВиК за територията на цялата страна, с което са остойностени мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се осигури съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води и устойчивост при предоставяните услуги. По отношение на ВиК асоциациите министърът заяви, че до момента а 24 от общо 29 асоциации са взели решения за сключване на договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на услугите с действащия на територията ВиК оператор. В останалите тези решения предстоят. Текстовете на договорите и приложенията към тях са готови и са в процес на съгласуване.
 
Снимка: www.mrrb.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие