Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
В кои области престъпността е най-висока и колко са ефективни съдилищата

В кои области престъпността е най-висока и колко са ефективни съдилищата


 

В тазгодишното издание на ИПИ - „Регионални профили: показатели за развитие” , което ще бъде представено в началото на ноември 2015 г., за първи път анализираме показатели за сигурността и правосъдието на областно ниво.

 

Наблюдава се интересна зависимост между данните за престъпността и работата на съдебната система на местно ниво, от една страна, и икономическото развитие, от друга. Колкото по-развита икономически е една област, толкова повече проблеми се срещат както в работата на съдебната система, така и при регистрираните престъпления срещу личността и собствеността.

Така например, най-развитата икономически област - София (столица) - е с най-лоши показатели в сферата на сигурността и правосъдието. Областите София (столица), Благоевград, Бургас и Варна са в дъното на класацията за сигурността и работата на местната съдебна власт, но пък са с едни от най-високите оценки за икономическо развитие. От друга страна областите Кърджали, Смолян, Силистра и Ловеч се характеризират с ниска престъпност и относително ефективна местна съдебна система, но слабо икономическо развитие. Както обикновено, има и изключения – област Габрово, например, е с едни от най-добрите икономически показатели, но и с относително ниска престъпност, умерена натовареност и относително ефективна работа на наказателните съдии в окръжния съд. Областите Кюстендил, Сливен и Монтана пък са примери за слаба икономика, но и лошо представяне в сферата на сигурността и правосъдието.

Престъпления 

През последните 15 години регистрираните престъпления срещу собствеността в страната намаляват от средно 105,8 на 10 000 души през 2000 г. до 89 на 10 000 души през 2014 година. Престъпленията срещу личността пък леко се увеличават от 4,5 на 10 000 души през 2000 г. до 5,9 на 10 000 души през 2014 година. През 2014 г. областите Смолян, Кърджали и Силистра се характеризират с най-ниска престъпност в цялата страна, като отбелязват най-нисък брой престъпления спрямо местното население и в двете категории. Данните ясно показват, че в по-развитите икономически области има повече престъпления срещу собствеността, като класацията се води от областите София, Варна и Бургас. Престъпността в тези области е близо четири пъти по-висока от тази в областите Смолян, Кърджали и Силистра.  

Трябва да се отбележи, че става въпрос за регистрираните в МВР престъпления и вероятно в някои области ефективността на  полицията и/или доверието в нейната работа са по-ниски и престъпленията по-рядко се регистрират. В наскоро публикуваното ново издание на Индекса на икономическа свобода България се отличава като една от държавите, където хората имат най-ниско доверие в полицията, така че това е сериозен фактор при разчитането на данните.

Данните за натовареността на наказателните съдии в окръжните съдилища също показва правопропорционална връзка със степента на икономическо развитие на областите. В сравнително по-развитите области като София (столица), Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас натовареността на съда е по-висока. Интересното тук е, че както при съдилищата с относително висока натовареност, така и при тези с ниска натовареност, ефективността на съдилищата, измерена като дял на висящите наказателни дела и дял на наказателните дела, приключили в 3-месечен срок, е сравнително по-ниска. От 2010 г. до 2013 г. като цяло натовареността на съдиите от наказателните отделения на окръжните съдилища намалява от 10,8 до 8,3 дела на месец на съдия. В същото време това не се отразява на продължителността на водените дела. Въпреки че през 2013 г. спрямо 2010 г. натовареността на съдиите намалява с над 30%, делът на делата, завършили в 3-месечен срок, намалява едва с 2,7 пр.п. (от 91,1% на 88,4%), а този на висящите дела се увеличава с 0,7 пр.п. (от 7,8% на 8,5%). Това говори за задълбочаваща се неефективност на правораздавателната система на местно ниво.  

http://ime.bg/bg/articles/v-koi-oblasti-prestypnostta-e-nai-visoka-i-kolko-sa-efektivni-sydilishtata/
Снимка: ime.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие