Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / България
З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


 

З А П О В Я Д В А М:

I. Включвам в курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”, във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, в периода от 07.09.2015 г. до 18.09.2015 г., както следва:
1. Мариян Николов ВЕЛЕВ - завеждащ техническа служба в СБР "Тузлата" ЕООД, гр. Добрич към Министерство на здравеопазването.
2. Вили Георгиева РУСЕНОВА – главен експерт в отдел "Гражданска подкрепа в интерес на отбраната" на дирекция "Управление при кризи" в Министерство на икономиката и енергетиката.
3. Трифон Димитров ТРИФОНОВ – началник на отдел "ПУСМЕС" в Министерство на земеделието и храните.
4. Инспектор Николай Стоилов ИВАНОВ – специалист ІV степен в сектор "Мобилизационен" на дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Министерство на вътрешните работи.
5. Маргарита Георгиева МАЛИНОВА – старши специалист в отдел „УИС и ОМП” в дирекция „Сигурност” в Администрацията на Главния прокурор на РБ.
6. Шабан Вели ОСМАН – Служител по сигурността на информацията, ЗН и ОМП в Общинска администрация Главиница към Областна администрация Силистра.
7. Йордан Николов СИВОВ – специалист управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка в група „Мобилизационна работа” на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. 
Снимка: img.bg.sof.cmestatic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие